Voorbeeld ondernemingsplan

Als startende ondernemer is het belangrijk om te beginnen met het opstellen van een ondernemingsplan. Op deze pagina bieden wij u een voorbeeld, ook kunt u hier terecht voor informatie en/of uitleg. Mocht u aan de hand van dit voorbeeld toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij administratiekantoor Optimum AA.

Begin van het ondernemingsplan

In een ondernemingsplan begint u met het voorstellen van uzelf en eventuele zakenpartners.
Het voorstellen doet u door middel van een overzicht te geven van uw persoonlijke informatie. Het eerste gedeelte van het voorstellen kunt u vergelijken met het opstellen van uw CV. Daarnaast zijn uw persoonlijke eigenschappen ook van belang.
Verwerk hierin de antwoorden op vragen zoals:
– Waarom wilt u een ondernemer worden?
– Wat maakt u een geschikte ondernemer?
– Wat zijn uw competenties en doelstellingen?

Op naar uw bedrijfsidee

De volgende stap bij het maken van een ondernemingsplan heeft alles te maken met het uitleggen van uw bedrijfsidee. Het idee moet pakkend zijn, zorg ervoor dat u dit idee binnen enkele minuten goed kunt uitleggen. Verzin een passende naam voor uw onderneming. Bedenk welk rechtsvorm u wilt gebruiken voor uw onderneming. Waar wilt u uw bedrijf vestigen? In welke behoefte denkt u te voorzien? Waar liggen de kansen voor uw bedrijf? Wat zijn de mogelijke risico’s voor uw bedrijf?

De laatste twee vragen kunt u het beste beantwoorden door gebruik te maken van de SWOT analyse (Strenghts, Weakness, Oppurtunities en Threats – Sterkten, Zwakten, Kansen en Risico’s).

Verkennen van de markt

De volgende stap heeft alles te maken met het verkennen van de markt. Dit kunt u het beste doen door een marktonderzoek te houden. Ontdek wie uw klanten zijn, maar ook wie uw concurrenten zijn en of er vraag is naar uw diensten/producten. Hierdoor kunt u ook nagaan welke marketingstrategie u wilt hanteren. In uw ondernemingsplan is het verstandig om aan te geven welke vergunningen u heeft /of wilt aanvragen. Welke verzekeringen u heeft/of wilt afsluiten voor de onderneming. En hoe u van plan bent uw administratieve werkzaamheden uit te voeren.

Financieel aspect in kaart brengen

Financieringsplan
Als laatste komt het in kaart brengen van het financiële plaatje. Dit is één van de belangrijkste onderdelen. Geef duidelijk aan welk bedrag u denkt nodig te hebben en waaraan u dit wilt gaan besteden. Probeer zelf ook in uw onderneming te investeren, dit laat zien dat u zelf ook in uw bedrijf gelooft.

Exploitatiebegroting
In de exploitatiebegroting dient te worden opgenomen de door u verwachte te realiseren bedrijfsprestaties. De bedrijfsprestaties dienen te bevatten de door u verwachte omzet, kosten en bedrijfsresultaat voor de toekomst. De door u verwachte toekomstige bedrijfsprestaties dienen wel zo realistisch mogelijk te zijn, omdat een niet realistische inschatting u zal demotiveren en een financierder ook een slecht beeld zal geven indien de werkelijke bedrijfsprestatie te veel afwijken ten opzichte van de begroting. Het is daarom aan te raden om een conservatieve begroting op te stellen, omdat het makkelijker is om bedrijfsprestaties uit te leggen die in werkelijkheid hoger uitvallen dan begroot.

Liquiditeitsbegroting
In de exploitatiebegroting dient te worden opgenomen de verwachte liquiditeitsstroom (geldstroom) op basis van de opgestelde exploitatiebegroting. De verwachte toekomstige geldstromen dienen evenals de exploitatiebegroting wel zo realistisch mogelijk te zijn.

Ondersteuning nodig?

Administratiekantoor Optimum AA ondersteunt u graag bij het opstellen van een ondernemingsplan. Wenst u een vrijblijvende offerte of wilt u kennis maken met ons onder het genot van een kop koffie, bel dan gerust met ons telefoonnummer onder contact of vul uw contactgegevens in.

Zie link voor een uitgebreid voorbeeld van een ondernemingsplan (Rabobank)
Voorbeeld ondernemingsplan