Actueel - Optimum AA

26
jul

Wij zijn vanaf nu ook te vinden op YouTube!

Nog een mijlpaal bereikt, eerder dit jaar is onze facebook pagina actief geworden en vanaf vandaag is onze youtubekanaal live!

Abonneer, deel en like om verder kennis te maken met ons en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Optimum AA en de actuele wet- en regelgeving voor ZZP/MKB’ers.

Graag horen wij van jullie, wat jullie graag terug zouden willen zien op ons YouTube kanaal. Laat het hieronder weten of neem contact met ons op.

https://www.youtube.com/channel/UCdbwzmq-FY9wYwTnJHWaJXQ

26
jul

Een mijlpaal van 5 jaar!

Aan de hand van dit bericht willen wij iedereen bedanken en op de hoogte brengen dat ons kantoor inmiddels een mijlpaal van 5 jaar heeft bereikt!

Wij willen iedereen bedanken en in het bijzonder onze familie, vrienden, kennis en met nadruk onze cliënten die het mogelijk hebben gemaakt dat wij deze mijlpaal van 5 jaar hebben bereikt!

Wij stellen het geven van een feestje nog even uit, maar uiteraard is iedereen die ons wil feliciteren van harte welkom op onze vestiging op Papendorp in Utrecht.

26
nov

Status update van de Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort van 1 mei 2017 naar 1 januari 2018 volgens de aankondiging per 18 november 2016 jongstleden door de staatssecretaris van Financiën de heer Wiebes.

Waarom is de handhavingstermijn gewijzigd?

De reden van deze wijziging is om zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers meer tijd te gunnen om de gewijzigde wet- en regelgeving te kunnen toepassen. Let op deze wijziging betekent niet dat er volgens de oude wet- en regelgeving en dus volgens de VAR kan blijven worden gewerkt. Er dient al sinds 1 mei 2016 te worden gewerkt volgens de Wet DBA, dus dient er tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij twijfel van wel of geen arbeidsrelatie te worden gewerkt of stappen te zijn ondernomen om te werken volgens de Wet DBA.

Wat zijn de gevolgen van deze wijziging?

De gevolgen van deze wijziging is dat er tot 1 januari 2018 geen boetes of naheffingen worden opgelegd aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, behalve evidente kwaadwillenden.

Heeft u meer behoefte aan informatie ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA, zie dan de websites hieronder:
– Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba
– Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomsten-hoe-werkt-dat/

Aanvullende vragen, ondersteuning of advies

Heeft u na het lezen van dit artikel en onze artikel van 24 maart en de boven genoemde websites alsnog vragen of wenst u ondersteuning of advies bij de toepassing van de Wet DBA, neem dan vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen met ons kantoor 085-7732037. Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt u graag ten aanzien van de veranderende wet- en regelgeving omtrent de Wet DBA.

13
jun

Geruisloos van eenmanszaak naar een B.V.

Denk aan de 6 maandstermijn voor oprichting BV Voor de inbreng van een onderneming in een BV kunt u zich baseren op cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voorheen was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2015 is praktisch en bespaart u kosten. Er hoeven immers geen tussentijdse cijfers te worden opgesteld. U moet er dan wel voor zorgen dat de BV uiterlijk op donderdag 30 juni 2016 is opgericht.

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de geruisloze overgang?

Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt en adviseert u graag bij deze overgang. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

Bron: fiscount

8
jun

Versoepeling gebruikelijk loonregeling

Vanaf volgend jaar komt er € 27 miljoen beschikbaar voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken 24 mei bekendgemaakt.

Volgens Kamp is het belangrijk dat startups en scale-ups over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om sneller te kunnen groeien. Startende en doorgroeiende bedrijven zijn van groot belang voor onze economie. Daarom neemt het kabinet maatregelen om deze bedrijven te ondersteunen.

Een van de maatregelen is de versoepeling van het gebruikelijk loon in de startupsector. Het belastbare loon van een directeur-grootaandeelhouder van een startup mag de eerste 3 jaar na start van de onderneming gesteld worden op het minimumloon. Zonder deze versoepeling zou dat in veel gevallen € 44.000 moeten zijn.

Daarnaast stelt het kabinet € 23 miljoen beschikbaar om samen met private investeerders te investeren in startups en het MKB.

Het volledige nieuwsbericht leest u op de site van Rijksoverheid.

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de versoepeling gebruikelijk loonregeling?

Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt en adviseert u graag bij deze verandering. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

Bron: belastingdienst

5
apr

Bedrijfssituatie versus rechtsvorm

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de bedrijfssituatie versus de rechtsvorm. Het doel is om de ondernemer bewust te maken van de rechtsvormen die bestaan en of de huidige bedrijfssituatie past bij de huidige rechtsvorm.

Rechtsvorm voor uw bedrijf

rechtsvorm kiezen
Bent u een zzp-er en werkt u zelfstandig zonder of met personeel? Of bent u actief als vennoot binnen een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een vennootschap onder firma of een maatschap? Of bent u werkzaam (met aandelen) binnen een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap zoals de besloten vennootschap of een naamloze vennootschap? Wilt u weten welk rechtsvorm het beste bij uw bedrijf past? Dan bent u bij Optimum Administratie & Advies op het juiste adres!

De rechtsvormen in Nederland

Hieronder volgt een beschrijving van de in Nederland meest voorkomende rechtsvormen.

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Maatschap
 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Coöperatie
Voor meer informatie ten aanzien van de rechtsvormen zie de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB): mijnbedrijfsvorm.nl

Bijzondere rechtsvormen in Nederland

Hieronder volgt een beschrijving van de in Nederland voorkomende bijzondere rechtsvormen.

 • Stichting
 • Vereniging
 • Limited liability partnership (LLP)
 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
Voor meer informatie ten aanzien van de bovenstaande rechtsvormen zie de website van het ondernemersplein: ondernemersplein.nl

Het belang van een juiste rechtsvorm

Het belang van een juiste rechtsvorm is tweeledig. Enerzijds is een juiste rechtsvorm van belang voor de hoogte van de belasting die de ondernemer aan het eind van het jaar moet afdragen over zijn winst. Anderzijds en met name het belangrijkste aspect in onze ogen, zijn de juridische aspecten van het ondernemen/organiseren van activiteiten met- of zonder winst oogmerk.

Een risico in de vorm van een claim, schade of ongeval door een afnemer, leverancier of een andere belanghebbende bij uw onderneming en of organisatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is dus van belang om alle risico’s bij uw huidige (organisatie-)bedrijfssituatie in kaart te brengen en de afweging te maken hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. Wellicht kunt u risico’s verzekeren of beperken met algemene voorwaarden, maar ook uw rechtsvorm kan ondernemersrisico’s dekken. Een ander voorbeeld is dat de rechtsvorm bij een bedrijfsoverdracht of opvolging vele voordelen kan bieden. Tot slot blijft het ook iets persoonlijks/unieks, want elke ondernemer is uniek en heeft een eigen risico inschatting en werkwijze. Het is dan van groot belang om u te laten adviseren door een deskundige of om uw standpunten en of overwegingen tegen een deskundige aan te houden.

Wij als zijnde Optimum Administratie & Advies zijn gespecialiseerd in de meest voorkomende rechtsvormen in Nederland. Wij zijn niet gespecialiseerd in de bijzondere rechtsvormen in Nederland, maar wij werken samen met partners die deze specialisme wel hebben. Wij kunnen objectief als uw belangenbehartiger de meest passende rechtsvorm samen met u bepalen. Wij bespreken graag met u de voor- en nadelen voor uw bedrijf waarin onder andere de eisen van de ondernemerschap, aansprakelijkheden, oprichtingsduur, starters- en ondernemersaftrek aan bod zullen komen. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op door te e-mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

28
mrt

De blauwe envelop verdwijnt, wat nu?

De blauwe enveloppen van de Belastingdienst en overige schriftelijke berichtgeving met overheidsinstanties zoals het UWV en gemeenten gaan in de nabije toekomst verdwijnen! Bent u hiervan op de hoogte en bent u hierop voorbereid!? In dit artikel willen wij hier aandacht aan besteden om kort en bondig de ontwikkelingen weer te geven.

Belastingdienst

blauwe envelop
De belastingdienst heeft aangekondigd vanaf volgend jaar 2017 de blauwe enveloppen te zullen vervangen door het ‘EBV’ (de elektronische berichtenverkeer). Dit jaar zal de belastingdienst de blauwe brieven en de EBV’s beiden versturen. De EBV’s zullen in uw digitale berichte box worden klaargezet indien u deze activeert met uw DIGID via mijn overheid.nl.

UWV

De communicatie van het UWV is eerder al gedigitaliseerd. Indien u een uitkering ontvangt dan zult u deze ontwikkeling al hebben doorgemaakt. Zo worden jaaropgaven al enkele jaren digitaal beschikbaar gesteld als u inlogt op de website van het UWV. Hoe weet u of uw jaaropgave al beschikbaar is? De digitale berichten box zal het wel weten, niet helemaal waar, want de communicatie dat uw jaaropgave klaar staat in de beveiligde omgeving van UWV wordt gecommuniceerd via mijn overheid.nl.

Gemeenten

De communicatie met gemeenten gaat ook steeds meer digitaal een goed voorbeeld is de aanslag voor de WOZ (waarde onroerende zaakbelasting). Een aantal gemeenten sturen nog traditioneel een brief voor de WOZ, maar een groot aantal gemeenten versturen de WOZ, u raad het al, via uw digitale berichte box op mijn overheid.nl.

Onze mening

Wij vinden het goed dat de overheid digitaliseert. De digitalisering is van deze tijd en brengt vele voordelen met zicht mee. De grootste voordelen zijn: efficiency, kostenbesparing en besparing van het milieu. Efficiency, gezien het zoeken van digitale poststukken in vergelijking met papieren poststukken vele malen eenvoudiger is met elektronische zoekfunctionaliteiten. Kostenbesparing en goed voor het milieu, omdat het op papier versturen van miljoenen brieven heel veel geld kost, voor het papier vele bomen zijn benodigd en de vele liters inkt dat met vele chemicaliën wordt geproduceerd.

Digitalisering is goed, maar…

De digitalisering gaat in sneltrein vaart en zonder keuze vrijheid. Dat het in sneltrein vaart gaat is iets van deze tijd en het is goed dat de overheid daarin meegaat, maar dat er geen keuze vrijheid is dat vinden wij niet zo goed. De reden is simpelweg dat er in ons land sprake is van een vergrijzing en dat er een grote groep mensen wonen die niet zo goed overweg kunnen met digitale middelen. Derhalve zijn wij van mening dat er voor deze groep mensen een keuze vrijheid beter gepast zou zijn. Met andere woorden; deze groep mensen zouden zelf vrijwillig moeten kunnen bepalen of zij wel of niet willen meegaan met de digitalisering. Wij hopen dan ook dat de overheid voor deze groep mensen een uitzondering maakt. Onze mening wordt gelukkig ook gedragen door anderen zoals het programma Kassa en zij hebben er zelfs een uitzending over gemaakt, voor deze uitzending zie hieronder:Uitzending Kassa

Tevens is onze mening opgepakt door het programma Radar en ook zij hebben er een artikel over geschreven, waarin ook gegevens staan waar u een klacht kunt indienen, zie hieronder: Radar

Ondersteuning en hulp van Optimum Administratie & Advies

Mocht de overheid geen uitzondering willen maken voor deze groep mensen, dan zijn wij in ieder geval bereid om onze dienst verlening erop aan te passen voor deze groep mensen. Bent u niet zo bedreven met de digitale correspondentie waar de overheid op over gaat? Heeft u geen internet thuis en geen netwerk waarbij iemand u kan helpen? Optimum Administratie & Advies helpt u graag hierbij. Wij zorgen voor een zorgvuldige administratie en houden uw digitale brieven in de gaten, zodat u bijvoorbeeld tijdig aangifte inkomstenbelasting kunt doen en eventueel tijdig bezwaar kunt maken op uw WOZ waarde. Om dit proces voor u in goede banen te kunnen leiden kunnen wij een machtiging voor u aanvragen.

Bent u geïnteresseerd voor een samenwerking met ons en wilt u dat wij u ondersteunen en helpen bij de digitale berichten box op mijn overheid.nl, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op, via contact en laat uw contactgegevens achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

24
mrt

Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt!

In dit artikel gaan wij het wederom over de verdwijning van de VAR verklaring hebben. Wij hebben eerder op 8 oktober 2015 een status update gegeven over de VAR verklaring in de verwachting dat de soap omtrent de VAR al redelijk tot een eind was gekomen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn, hieronder volgt de definitieve status van de VAR gepubliceerd en of geactualiseerd op 10 maart 2016 op de website van de belastingdienst.

Wat is een VAR?

Vrijwel alle ondernemers kennen het begrip, maar voor degenen die het nog niet hebben gehoord: een VAR verklaring is een Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: VAR), waarmee de Belastingdienst beoordeelt of een opdrachtgever verplicht is om loonbelasting en sociale premies te betalen over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze artikel van 8 oktober 2015 en naar de website van de website van ondernemersplein, zie: ondernemersplein.nl

Definitieve einddatum voor de Verklaring arbeidsrelatie!

Verklaring arbeidsrelatie
In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In de tussentijd is er een overgangsregeling; een zogenaamde implementatietermijn voor opdrachtnemers en opdrachtgevers tot 1 mei 2017 om hun werkwijze aan te passen. Met andere woorden er dient dan een overeenkomst te worden opgemaakt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor meer informatie verwijzen wij wederom naar onze artikel van 8 oktober 2015 en naar de website van de belastingdienst waarop een aantal voorbeeld overeenkomsten zijn gepubliceerd, zie: belastingdienst.nl

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de verdwijning van de VAR?

Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt en adviseert u graag bij deze verandering. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

8
okt

Verplichte pensioenregeling ZZP’ers

De verplichte pensioenregeling voor Zelfstandigen zonder personeel/ondernemers (hierna: ZZP’ers) is per 1 januari 2015 ingegaan en ondanks verzet blijft deze regeling gehandhaafd door de politiek. Wij betreuren het als administratie- en belastingadvieskantoor voor alle ZZP’ers die zich met tegenzin gedwongen voelen tot deelname aan de pensioenregeling.

Waarom verplichte deelname pensioenregeling?

De verplichte pensioenregeling is ontstaan uit angst van de overheid dat ZZP’ers op hun oude dag onvoldoende inkomen hebben om rond te komen. Immers hebben ZZP’ers op hun oude dag dus na het bereiken van de AOW-leeftijd van minimaal 67 jaar (indien u bent geboren na 1 januari) enkel recht op een AOW uitkering en dat is geen vetpot. Indien de ZZP’er zelf geen andere faciliteiten (voorbeelden: lijfrente, spaargeld, beleggingen, oudedagsreserve of andere vermogensbestanddelen) heeft opgebouwd dan is de kans groot dat de ZZP’er op zijn oude dag onvoldoende inkomen heeft en in financiële problemen komt. Dit is een vlieger die niet voor iedere ZZP’er opgaat, want er zijn natuurlijk ook een scala aan ZZP’ers die zelf verstandig genoeg zijn om voor hun eigen oude dag te zorgen. Echter wordt er simpelweg tot onze spijt over één kam geschoren, waardoor alle ZZP’ers worden verplicht om deel te nemen tot de verplichte pensioenregeling. Er is nog wel een ademlating, want deze verplichting geldt niet voor alle sectoren waarin ZZP’ers actief zijn.

Verplichte sectoren/ZZP’ers

Zoals hierboven gemeld is het een ademlating dat niet alle sectoren waarin ZZP’ers actief zijn deze verplichting geldt. De ZZP’ers die actief zijn in de volgende sectoren zijn verplicht tot een pensioenverplichting:

 • Schilders
 • Stukadoors
 • Afbouwbedrijven
 • Fysiotherapeuten
 • Tandartsen

Alle ZZP’ers die actief zijn in de overige sectoren zijn voorlopig nog vrijgesteld voor een verplichte pensioenregeling. Als administratie- en belastingadvieskantoor zijn wij van mening dat een verplichte pensioenregeling geen goede zaak is en in strijd is met het basisbeginsel van het ondernemerschap: vrijheid. Wij volgen momenteel de politieke ontwikkelingen op de voet en hopen dat de politiek de verplichte pensioenregeling zal afschaffen. Daarnaast vinden wij het goed dat er de mogelijkheid wordt geboden voor ZZP’ers die wel ‘vrijwillig’ willen deelnemen aan de pensioenregeling.

Voorkom risico’s van inkomensgebrek op uw oude dag en laat u bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies
Bent u ZZP’er binnen of buiten de verplichte sectoren en wenst u meer informatie met betrekking tot de verplichte deelname aan de pensioenregeling. Of wilt u meer informatie met betrekking tot andere faciliteiten voor uw oude dag laat u dan bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

8
okt

Status update VAR verklaring

De VAR (verklaring arbeidsrelatie) verklaring komt per 1 januari 2016 definitief te vervallen. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor de geschatte hoeveelheid van 1,4 miljoen ZZP’ers in Nederland. Tot en met 1 januari 2016 kunnen nog VAR verklaringen worden aangevraagd door ZZP’ers, maar na deze peildatum dienen de opdrachtgevers en -nemers aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie.

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie?

Er is geen verplichte vorm om te kunnen aantonen dar er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Dit kunt u op een tweetal meest voor de hand liggende manieren doen, wij zullen hieronder deze beschrijven.

Voorbeeldovereenkomsten
Dit kunt u eventueel doen met behulp van de voorbeeldovereenkomsten ook gepubliceerd op de website van de belastingdienst, zie de link hieronder:
Voorbeeldovereenkomst belastingdienst

Helaas zijn er momenteel per 7 oktober 2015 nog maar 2 voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, namelijk één voor een coördinerend stralingsdeskundige en een voor een gastdocent masterclass. Het is voorlopig afwachten hoe snel de andere overeenkomsten zullen worden gepubliceerd en of er überhaupt overeenkomsten worden gepubliceerd die specifiek van toepassing zijn een specifieke situatie.

Uw eigen overeenkomst
Naast de voorbeeldovereenkomsten is het ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en deze voor te leggen bij de belastingdienst. De belastingdienst zal deze overeenkomst dan beoordelen of er wel of niet sprake is van een arbeidsrelatie en dus dat de opdrachtgever wel of niet loonheffingen moet inhouden voor de opdrachtnemer/ZZP’er.

Voorbeeld overeenkomst toegepast of eigen overeenkomst voorgelegd wat nu?

De belastingdienst vrijwaart de opdrachtgever van inhouding loonheffingen bij een voorbeeld overeenkomst of na beoordeling van uw eigen overeenkomst. Hiermee wordt de risico beperkt voor de opdrachtgever op eventuele naheffingsaanslagen voor de loonheffingen. De voorwaarde is dat de overeenkomst dan ook daadwerkelijk dient te worden nageleefd. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat de overeenkomsten enkel de inhouding van de loonheffingen raken en dus niets zeggen over de ondernemerschap van de opdrachtnemer/ZZP’er. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting zal de belastingdienst beslissen of de inkomsten als winst uit onderneming of als overige inkomsten kunnen worden aangemerkt. Opdrachtnemers/ZZP’ers lopen risico op eventuele naheffingsaanslagen voor de omzet- en inkomstenbelasting indien zij niet als ondernemer worden aangemerkt.

Voorkom risico’s en laat u bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies

Bent u een opdrachtgever en u wenst geen risico’s ten aanzien van mogelijke naheffingsaanslagen met betrekking tot de loonheffingen. Of bent u opdrachtnemer/ZZP’er en wenst u geen risico’s ten aanzien van naheffingsaanslagen omzet- en inkomstenbelasting, laat u dan bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.