ZZP

13
jun

Geruisloos van eenmanszaak naar een B.V.

Denk aan de 6 maandstermijn voor oprichting BV Voor de inbreng van een onderneming in een BV kunt u zich baseren op cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voorheen was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2015 is praktisch en bespaart u kosten. Er hoeven immers geen tussentijdse cijfers te worden opgesteld. U moet er dan wel voor zorgen dat de BV uiterlijk op donderdag 30 juni 2016 is opgericht.

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de geruisloze overgang?

Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt en adviseert u graag bij deze overgang. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

Bron: fiscount

8
okt

Verplichte pensioenregeling ZZP’ers

De verplichte pensioenregeling voor Zelfstandigen zonder personeel/ondernemers (hierna: ZZP’ers) is per 1 januari 2015 ingegaan en ondanks verzet blijft deze regeling gehandhaafd door de politiek. Wij betreuren het als administratie- en belastingadvieskantoor voor alle ZZP’ers die zich met tegenzin gedwongen voelen tot deelname aan de pensioenregeling.

Waarom verplichte deelname pensioenregeling?

De verplichte pensioenregeling is ontstaan uit angst van de overheid dat ZZP’ers op hun oude dag onvoldoende inkomen hebben om rond te komen. Immers hebben ZZP’ers op hun oude dag dus na het bereiken van de AOW-leeftijd van minimaal 67 jaar (indien u bent geboren na 1 januari) enkel recht op een AOW uitkering en dat is geen vetpot. Indien de ZZP’er zelf geen andere faciliteiten (voorbeelden: lijfrente, spaargeld, beleggingen, oudedagsreserve of andere vermogensbestanddelen) heeft opgebouwd dan is de kans groot dat de ZZP’er op zijn oude dag onvoldoende inkomen heeft en in financiële problemen komt. Dit is een vlieger die niet voor iedere ZZP’er opgaat, want er zijn natuurlijk ook een scala aan ZZP’ers die zelf verstandig genoeg zijn om voor hun eigen oude dag te zorgen. Echter wordt er simpelweg tot onze spijt over één kam geschoren, waardoor alle ZZP’ers worden verplicht om deel te nemen tot de verplichte pensioenregeling. Er is nog wel een ademlating, want deze verplichting geldt niet voor alle sectoren waarin ZZP’ers actief zijn.

Verplichte sectoren/ZZP’ers

Zoals hierboven gemeld is het een ademlating dat niet alle sectoren waarin ZZP’ers actief zijn deze verplichting geldt. De ZZP’ers die actief zijn in de volgende sectoren zijn verplicht tot een pensioenverplichting:

  • Schilders
  • Stukadoors
  • Afbouwbedrijven
  • Fysiotherapeuten
  • Tandartsen

Alle ZZP’ers die actief zijn in de overige sectoren zijn voorlopig nog vrijgesteld voor een verplichte pensioenregeling. Als administratie- en belastingadvieskantoor zijn wij van mening dat een verplichte pensioenregeling geen goede zaak is en in strijd is met het basisbeginsel van het ondernemerschap: vrijheid. Wij volgen momenteel de politieke ontwikkelingen op de voet en hopen dat de politiek de verplichte pensioenregeling zal afschaffen. Daarnaast vinden wij het goed dat er de mogelijkheid wordt geboden voor ZZP’ers die wel ‘vrijwillig’ willen deelnemen aan de pensioenregeling.

Voorkom risico’s van inkomensgebrek op uw oude dag en laat u bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies
Bent u ZZP’er binnen of buiten de verplichte sectoren en wenst u meer informatie met betrekking tot de verplichte deelname aan de pensioenregeling. Of wilt u meer informatie met betrekking tot andere faciliteiten voor uw oude dag laat u dan bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

8
okt

Status update VAR verklaring

De VAR (verklaring arbeidsrelatie) verklaring komt per 1 januari 2016 definitief te vervallen. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor de geschatte hoeveelheid van 1,4 miljoen ZZP’ers in Nederland. Tot en met 1 januari 2016 kunnen nog VAR verklaringen worden aangevraagd door ZZP’ers, maar na deze peildatum dienen de opdrachtgevers en -nemers aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie.

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie?

Er is geen verplichte vorm om te kunnen aantonen dar er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Dit kunt u op een tweetal meest voor de hand liggende manieren doen, wij zullen hieronder deze beschrijven.

Voorbeeldovereenkomsten
Dit kunt u eventueel doen met behulp van de voorbeeldovereenkomsten ook gepubliceerd op de website van de belastingdienst, zie de link hieronder:
Voorbeeldovereenkomst belastingdienst

Helaas zijn er momenteel per 7 oktober 2015 nog maar 2 voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, namelijk één voor een coördinerend stralingsdeskundige en een voor een gastdocent masterclass. Het is voorlopig afwachten hoe snel de andere overeenkomsten zullen worden gepubliceerd en of er überhaupt overeenkomsten worden gepubliceerd die specifiek van toepassing zijn een specifieke situatie.

Uw eigen overeenkomst
Naast de voorbeeldovereenkomsten is het ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en deze voor te leggen bij de belastingdienst. De belastingdienst zal deze overeenkomst dan beoordelen of er wel of niet sprake is van een arbeidsrelatie en dus dat de opdrachtgever wel of niet loonheffingen moet inhouden voor de opdrachtnemer/ZZP’er.

Voorbeeld overeenkomst toegepast of eigen overeenkomst voorgelegd wat nu?

De belastingdienst vrijwaart de opdrachtgever van inhouding loonheffingen bij een voorbeeld overeenkomst of na beoordeling van uw eigen overeenkomst. Hiermee wordt de risico beperkt voor de opdrachtgever op eventuele naheffingsaanslagen voor de loonheffingen. De voorwaarde is dat de overeenkomst dan ook daadwerkelijk dient te worden nageleefd. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat de overeenkomsten enkel de inhouding van de loonheffingen raken en dus niets zeggen over de ondernemerschap van de opdrachtnemer/ZZP’er. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting zal de belastingdienst beslissen of de inkomsten als winst uit onderneming of als overige inkomsten kunnen worden aangemerkt. Opdrachtnemers/ZZP’ers lopen risico op eventuele naheffingsaanslagen voor de omzet- en inkomstenbelasting indien zij niet als ondernemer worden aangemerkt.

Voorkom risico’s en laat u bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies

Bent u een opdrachtgever en u wenst geen risico’s ten aanzien van mogelijke naheffingsaanslagen met betrekking tot de loonheffingen. Of bent u opdrachtnemer/ZZP’er en wenst u geen risico’s ten aanzien van naheffingsaanslagen omzet- en inkomstenbelasting, laat u dan bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

30
aug

Aangifte inkomstenbelasting ZZP

De overheid sleutelt regelmatig aan de regels met betrekking tot de inkomstenbelasting in ons land. Eén van de regels die de overheid aangepast heeft met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting ZZP, is de regel met betrekking tot de algemene heffingskorting van de inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting ZZP: verandering algemene heffingskorting

Tot 1 januari 2014 kreeg iedere Nederlander evenveel algemene heffingskorting. Dit betekent dat er bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting ZZP altijd hetzelfde bedrag aan heffingskorting in mindering werd gebracht met de te betalen belasting. Het implementeren van de algemene heffingskorting bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting ZZP was dan ook vrij eenvoudig, tot er een nieuwe regel werd doorgevoerd met betrekking tot de heffingskorting. Deze regel zegt dat het bedrag van de algemene heffingskorting niet meer vast staat, maar afhankelijk is geworden van het inkomen. Verdient u meer dan 19.645 euro bruto per jaar? Dan daalt uw algemene heffingskorting.

Als uw bruto inkomen lager is dan 19.645 per jaar, hoeft u niet veel te vrezen. In dit geval verloopt de aangifte inkomstenbelasting namelijk op dezelfde manier als voorheen en hoeft u geen extra berekeningen te maken. Verdient u meer dan 19.645 euro bruto per jaar? Dan moet u hier rekening mee houden bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Andere heffingskortingen voor ZZP’ers

Naast de algemene heffingskorting, kunnen ZZP’ers nog enkele andere heffingskortingen krijgen. Hierbij kunt u denken aan de zelfstandigenaftrek, maar ook aan de startersaftrek voor startende ondernemers. Om te achterhalen of u recht heeft op een specifieke heffingskorting, wordt aangeraden om een specialist naar uw individuele situatie te laten kijken.

Hulp nodig bij de aangifte inkomstenbelasting ZZP?

De regel met betrekking tot de algemene heffingskorting is slechts één van de regels met betrekking tot de inkomstenbelasting die veranderd is door de overheid. Wilt u zeker weten dat u de vele veranderingen in de regels van de aangifte inkomstenbelasting op de juiste manier doorvoert in uw aangifte, dan wordt aangeraden om gebruik te maken van de expertise van een professional.

18
aug

ZZP belasting

Het op de juiste manier organiseren van de administratie is voor veel ZZP’ers een lastige klus. Dit komt niet alleen omdat ZZP’ers te maken hebben met diverse administratieve transacties, maar ook omdat het vaak onduidelijk is welke kosten wel en welke kosten niet zakelijk zijn. Door de grote diversiteit aan administratieve transacties en de ietwat vage grens tussen zakelijke en niet-zakelijke kosten, kan het indienen van de ZZP belasting erg ingewikkeld worden.

Werkt u ook als ZZP’er en heeft u moeite met het indienen van de omzetbelasting en de inkomstenbelasting door een tekort aan boekhoudkundige ervaring en/of affiniteit met de belasting? Dan is het verstandig om uw ZZP belasting uit handen geven aan een specialist. Door uw belasting uit handen te geven, voorkomt u namelijk dat u in de problemen komt met uw bedrijf en weet u precies waar u aan toe bent.

Optimum AA: van omzetbelasting tot inkomstenbelasting

Het organiseren van de ZZP belasting is een complexe taak. Wilt u de belasting van uw onderneming op de juiste manier organiseren, dan kost dit veel tijd. Neemt u Optimum AA in de arm voor het organiseren van uw ZZP belasting, dan kunt u uw volledige belastingadministratie uit handen geven. Dit betekent dat wij niet alleen de aangifte inkomstenbelasting voor u regelen, maar er tevens op toezien dat uw aangifte inkomstenbelasting op de juiste manier wordt ingediend. Kortom: uw belasting wordt gedurende het gehele jaar uit handen genomen, zodat u zonder zorgen verder kan gaan met uw bedrijf.

Meer tijd en energie voor uw bedrijf? Geef de ZZP belasting uit handen!

Wilt u meer tijd en energie overhouden voor het uitvoeren van de kerntaken van uw bedrijf? Geef uw belasting dan uit handen aan Optimum AA en u hoeft zich geen zorgen meer te maken over dit aspect van uw onderneming. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op door te e-mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.