VAR verklaring

26
nov

Status update van de Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort van 1 mei 2017 naar 1 januari 2018 volgens de aankondiging per 18 november 2016 jongstleden door de staatssecretaris van Financiën de heer Wiebes.

Waarom is de handhavingstermijn gewijzigd?

De reden van deze wijziging is om zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers meer tijd te gunnen om de gewijzigde wet- en regelgeving te kunnen toepassen. Let op deze wijziging betekent niet dat er volgens de oude wet- en regelgeving en dus volgens de VAR kan blijven worden gewerkt. Er dient al sinds 1 mei 2016 te worden gewerkt volgens de Wet DBA, dus dient er tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij twijfel van wel of geen arbeidsrelatie te worden gewerkt of stappen te zijn ondernomen om te werken volgens de Wet DBA.

Wat zijn de gevolgen van deze wijziging?

De gevolgen van deze wijziging is dat er tot 1 januari 2018 geen boetes of naheffingen worden opgelegd aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, behalve evidente kwaadwillenden.

Heeft u meer behoefte aan informatie ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA, zie dan de websites hieronder:
– Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba
– Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomsten-hoe-werkt-dat/

Aanvullende vragen, ondersteuning of advies

Heeft u na het lezen van dit artikel en onze artikel van 24 maart en de boven genoemde websites alsnog vragen of wenst u ondersteuning of advies bij de toepassing van de Wet DBA, neem dan vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen met ons kantoor 085-7732037. Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt u graag ten aanzien van de veranderende wet- en regelgeving omtrent de Wet DBA.

24
mrt

Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt!

In dit artikel gaan wij het wederom over de verdwijning van de VAR verklaring hebben. Wij hebben eerder op 8 oktober 2015 een status update gegeven over de VAR verklaring in de verwachting dat de soap omtrent de VAR al redelijk tot een eind was gekomen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn, hieronder volgt de definitieve status van de VAR gepubliceerd en of geactualiseerd op 10 maart 2016 op de website van de belastingdienst.

Wat is een VAR?

Vrijwel alle ondernemers kennen het begrip, maar voor degenen die het nog niet hebben gehoord: een VAR verklaring is een Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: VAR), waarmee de Belastingdienst beoordeelt of een opdrachtgever verplicht is om loonbelasting en sociale premies te betalen over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze artikel van 8 oktober 2015 en naar de website van de website van ondernemersplein, zie: ondernemersplein.nl

Definitieve einddatum voor de Verklaring arbeidsrelatie!

Verklaring arbeidsrelatie
In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In de tussentijd is er een overgangsregeling; een zogenaamde implementatietermijn voor opdrachtnemers en opdrachtgevers tot 1 mei 2017 om hun werkwijze aan te passen. Met andere woorden er dient dan een overeenkomst te worden opgemaakt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor meer informatie verwijzen wij wederom naar onze artikel van 8 oktober 2015 en naar de website van de belastingdienst waarop een aantal voorbeeld overeenkomsten zijn gepubliceerd, zie: belastingdienst.nl

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de verdwijning van de VAR?

Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt en adviseert u graag bij deze verandering. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

8
okt

Status update VAR verklaring

De VAR (verklaring arbeidsrelatie) verklaring komt per 1 januari 2016 definitief te vervallen. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor de geschatte hoeveelheid van 1,4 miljoen ZZP’ers in Nederland. Tot en met 1 januari 2016 kunnen nog VAR verklaringen worden aangevraagd door ZZP’ers, maar na deze peildatum dienen de opdrachtgevers en -nemers aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie.

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie?

Er is geen verplichte vorm om te kunnen aantonen dar er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Dit kunt u op een tweetal meest voor de hand liggende manieren doen, wij zullen hieronder deze beschrijven.

Voorbeeldovereenkomsten
Dit kunt u eventueel doen met behulp van de voorbeeldovereenkomsten ook gepubliceerd op de website van de belastingdienst, zie de link hieronder:
Voorbeeldovereenkomst belastingdienst

Helaas zijn er momenteel per 7 oktober 2015 nog maar 2 voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, namelijk één voor een coördinerend stralingsdeskundige en een voor een gastdocent masterclass. Het is voorlopig afwachten hoe snel de andere overeenkomsten zullen worden gepubliceerd en of er überhaupt overeenkomsten worden gepubliceerd die specifiek van toepassing zijn een specifieke situatie.

Uw eigen overeenkomst
Naast de voorbeeldovereenkomsten is het ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en deze voor te leggen bij de belastingdienst. De belastingdienst zal deze overeenkomst dan beoordelen of er wel of niet sprake is van een arbeidsrelatie en dus dat de opdrachtgever wel of niet loonheffingen moet inhouden voor de opdrachtnemer/ZZP’er.

Voorbeeld overeenkomst toegepast of eigen overeenkomst voorgelegd wat nu?

De belastingdienst vrijwaart de opdrachtgever van inhouding loonheffingen bij een voorbeeld overeenkomst of na beoordeling van uw eigen overeenkomst. Hiermee wordt de risico beperkt voor de opdrachtgever op eventuele naheffingsaanslagen voor de loonheffingen. De voorwaarde is dat de overeenkomst dan ook daadwerkelijk dient te worden nageleefd. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat de overeenkomsten enkel de inhouding van de loonheffingen raken en dus niets zeggen over de ondernemerschap van de opdrachtnemer/ZZP’er. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting zal de belastingdienst beslissen of de inkomsten als winst uit onderneming of als overige inkomsten kunnen worden aangemerkt. Opdrachtnemers/ZZP’ers lopen risico op eventuele naheffingsaanslagen voor de omzet- en inkomstenbelasting indien zij niet als ondernemer worden aangemerkt.

Voorkom risico’s en laat u bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies

Bent u een opdrachtgever en u wenst geen risico’s ten aanzien van mogelijke naheffingsaanslagen met betrekking tot de loonheffingen. Of bent u opdrachtnemer/ZZP’er en wenst u geen risico’s ten aanzien van naheffingsaanslagen omzet- en inkomstenbelasting, laat u dan bijstaan of adviseren door Optimum Administratie & Advies. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.