Advies

13
jun

Geruisloos van eenmanszaak naar een B.V.

Denk aan de 6 maandstermijn voor oprichting BV Voor de inbreng van een onderneming in een BV kunt u zich baseren op cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voorheen was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2015 is praktisch en bespaart u kosten. Er hoeven immers geen tussentijdse cijfers te worden opgesteld. U moet er dan wel voor zorgen dat de BV uiterlijk op donderdag 30 juni 2016 is opgericht.

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de geruisloze overgang?

Ons team binnen Optimum Administratie & Advies ondersteunt en adviseert u graag bij deze overgang. Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.

Bron: fiscount

5
apr

Bedrijfssituatie versus rechtsvorm

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de bedrijfssituatie versus de rechtsvorm. Het doel is om de ondernemer bewust te maken van de rechtsvormen die bestaan en of de huidige bedrijfssituatie past bij de huidige rechtsvorm.

Rechtsvorm voor uw bedrijf

rechtsvorm kiezen
Bent u een zzp-er en werkt u zelfstandig zonder of met personeel? Of bent u actief als vennoot binnen een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een vennootschap onder firma of een maatschap? Of bent u werkzaam (met aandelen) binnen een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap zoals de besloten vennootschap of een naamloze vennootschap? Wilt u weten welk rechtsvorm het beste bij uw bedrijf past? Dan bent u bij Optimum Administratie & Advies op het juiste adres!

De rechtsvormen in Nederland

Hieronder volgt een beschrijving van de in Nederland meest voorkomende rechtsvormen.

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Maatschap
 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Coöperatie
Voor meer informatie ten aanzien van de rechtsvormen zie de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB): mijnbedrijfsvorm.nl

Bijzondere rechtsvormen in Nederland

Hieronder volgt een beschrijving van de in Nederland voorkomende bijzondere rechtsvormen.

 • Stichting
 • Vereniging
 • Limited liability partnership (LLP)
 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
Voor meer informatie ten aanzien van de bovenstaande rechtsvormen zie de website van het ondernemersplein: ondernemersplein.nl

Het belang van een juiste rechtsvorm

Het belang van een juiste rechtsvorm is tweeledig. Enerzijds is een juiste rechtsvorm van belang voor de hoogte van de belasting die de ondernemer aan het eind van het jaar moet afdragen over zijn winst. Anderzijds en met name het belangrijkste aspect in onze ogen, zijn de juridische aspecten van het ondernemen/organiseren van activiteiten met- of zonder winst oogmerk.

Een risico in de vorm van een claim, schade of ongeval door een afnemer, leverancier of een andere belanghebbende bij uw onderneming en of organisatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is dus van belang om alle risico’s bij uw huidige (organisatie-)bedrijfssituatie in kaart te brengen en de afweging te maken hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. Wellicht kunt u risico’s verzekeren of beperken met algemene voorwaarden, maar ook uw rechtsvorm kan ondernemersrisico’s dekken. Een ander voorbeeld is dat de rechtsvorm bij een bedrijfsoverdracht of opvolging vele voordelen kan bieden. Tot slot blijft het ook iets persoonlijks/unieks, want elke ondernemer is uniek en heeft een eigen risico inschatting en werkwijze. Het is dan van groot belang om u te laten adviseren door een deskundige of om uw standpunten en of overwegingen tegen een deskundige aan te houden.

Wij als zijnde Optimum Administratie & Advies zijn gespecialiseerd in de meest voorkomende rechtsvormen in Nederland. Wij zijn niet gespecialiseerd in de bijzondere rechtsvormen in Nederland, maar wij werken samen met partners die deze specialisme wel hebben. Wij kunnen objectief als uw belangenbehartiger de meest passende rechtsvorm samen met u bepalen. Wij bespreken graag met u de voor- en nadelen voor uw bedrijf waarin onder andere de eisen van de ondernemerschap, aansprakelijkheden, oprichtingsduur, starters- en ondernemersaftrek aan bod zullen komen. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op door te e-mailen naar info@optimum-aa.nl of door te bellen naar 085-7732037.