Actueel

18
jun

Voorstellen voor de wijziging van het belastingstelsel

Sinds kort is in verscheidene media de resultaten bekend gemaakt van het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen. De Tweede Kamer heeft de Commissie van Dijkhuizen aangesteld om het belastingen- en toeslagen stelsel te herzien. De Commissie heeft na de herziening samengevat de volgende adviezen geformuleerd om zo een eenvoudiger-, en verbeterd belastingen- en toeslagenstelsel te kunnen bewerkstelligen.

– Een ruimere eerste schijf
– Minder aftrekposten
– Eenvoudiger maken van toeslagen
– Verhoging van de omzetbelasting naar 23%

Deze adviezen leveren ook een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt volgens het CPB, want door de invoering van deze adviezen begroot het CPB dat er ruim 140.000 banen zullen ontstaan.

De Commissie concludeert verder dat indien de toeslagen worden samengevoegd en rechtstreeks aan de zorgverzekeraars wordt uitbetaald dat dan het toeslagenstelsel wordt vereenvoudigd en fraude bestendiger wordt gemaakt. Er is ook een advies uitgebracht om het forfaitair rendement in Box 3 te verlagen van 4% naar 2,4%, omdat het gemiddelde rendement in Box 3 over vijf jaar is vastgesteld op 2,4%. Daarnaast zijn er ook adviezen uitgebracht voor de directeur groot aandeelhouders (DGA’s). Nu zijn DGA’s verplicht om bij wet vastgestelde salarissen aan zichzelf uit te keren, maar dit zou volgens de Commissie vrijgesteld moeten worden en dus dat DGA’s zelf mogen bepalen wat de hoogte mag zijn van hun salarissen mits in lijn met vergelijkbare werknemers in Box 1. Verder adviseert de Commissie een forfaitair rendement in te voeren voor Box 2 van 4% te verlagen naar 2,4%.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid, zie http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/. De bovengenoemde adviezen zijn nog niet doorgevoerd in de belasting- en toeslagenstelsel, maar wenst u desondanks meer informatie vanuit ons kantoor of heeft u concrete vragen, bel gerust met ons telefoonnummer of vul uw contactgegevens in onder contact.

8
jun

Overgang op IBAN bankrekeningen

Heeft de overgang op IBAN een impact? Op deze hamvraag en de totstandkoming van IBAN bankrekeningen zal hieronder een antwoord en toelichting worden gegeven.

Met ingang van 1 februari 2014 treedt de SEPA-betaalstandaarden (Single Euro Payments Area) in werking, waardoor iedereen zowel particulieren als bedrijven verplicht worden gesteld om te betalen met IBAN bankrekeningnummers. Deze ontwikkeling is op gang gezet door de Europese Commissie om de Europese éénwording van de markt te stimuleren. Met behulp van de IBAN bankrekeningnummers wordt het vergemakkelijkt om te betalen en te incasseren binnen de Europese landen die deelnemen aan de SEPA-betaalstandaarden.

De impact en Waar moet u als ondernemer rekening mee houden en welke voorbereidingen moet u in ieder geval hebben getroffen om als bedrijf soepel over te gaan op de nieuwe betaalstandaarden?

– Maakt u gebruik van boekhoudsoftware met een bankkoppeling? Dan dient u de boekhoudsoftware te updaten of bij te werken, zodat de bankkoppeling blijft gewaarborgd.
– Voert u incasso’s uit? Dan dient u de IBAN bankrekeningnummers en de BIC codes van uw klanten op te vragen en op te nemen in uw administratie. Verder is het aan te raden om met uw bank aan tafel te schuiven om te overleggen of uw huidige incassoproducten en incassocontracten kunnen worden gehandhaafd of dat u nieuwe producten en contracten moet afsluiten.
– Verkoopt u op rekening? Dan dient u er voor te zorgen dat uw klanten uw IBAN bankrekeningnummer(s) en de BIC code(s) van u krijgen, dit om te voorkomen dat uw klanten overboekingsproblemen zullen ondervinden. U kunt nu al op uw facturen naast uw reguliere bankrekeningnummer(s) ook uw IBAN bankrekeningnummer(s) en de bijbehorende BIC code(s) vermelden, zodat u in ieder geval tijdig uw (nieuwe) bankgegevens communiceert. U kunt uw IBAN bankrekeningnummer(s) en de BIC code(s) zelf opzoeken via de website: www.ibanbicservice.nl.

Wenst u meer informatie of heeft u ondersteuning nodig om succesvol over te gaan op IBAN dan ondersteunen wij u daar graag bij, bel gerust met ons telefoonnummer of vul uw contactgegevens in onder contact.

15
apr

Hypotheekrenteaftrek 2013

Wat verandert er nu concreet met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek in 2013?

De veranderingen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek in 2013 uitgelicht in twee scenario’s: van een starter en een niet-starter.

Scenario van een starter
Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrenteaftrek slechts aftrekbaar, indien de hypotheek binnen 30 jaar wordt afgelost. Voor 1 januari 2013 gold de aflossing binnen 30 jaar niet als een harde eis. Deze harde eis heeft als nadeel dat de starters hogere maandlasten hebben, maar het voordeel is dat de starters na 30 jaar geen schuld meer heeft en dus hebben de starters van nu geen of zeer lage lasten over 30 jaar. Zo bewijst het spreekwoord van Cruijf zijn waarde: elk nadeel heeft zijn voordeel!

Scenario van een niet-starter
De regels die vanaf 1 januari 2013 voor starters van kan kracht zijn geworden zijn niet van kracht voor de bestaande huiseigenaren (niet-starters). Voor hun veranderd er dus niets in de huidige situatie, mits de hypotheek ongewijzigd blijft. Want de huidige regels worden wel van kracht indien de niet-starter zijn hypotheek wenst te verhogen. De huidige regels worden enkel van kracht over het verhoogd deel van de bestaande hypotheek.

Bent u ondernemer of particulier, bent u starter of niet-starter en wenst u meer informatie met betrekking tot de veranderde hypotheekrenteaftrek regels, neemt u dan gerust contact met ons op via contact.